Om Ung på landet

'Ung på landet' er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet i 2015. 

YouGlobe er en forening, der via dialogmøder og undervisningsmateriale, arbejder for at klæde børn og unge på til at tage aktiv stilling til deres nære omgivelser og samfundet som helhed – og give dem lyst og mod til at påvirke omgivelserne, når de synes, at noget skal laves om.