De politiske beslutninger er med til at præge udviklingen

Bedre internetforbindelser, velfungerende offentlig transport og statslige arbejdspladser, der flyttes fra hovedstaden og ud i landet. De politiske beslutninger har stor betydning i forhold til, hvordan landet udvikler sig.

Det er i høj grad via politiske beslutninger og vedtagelse af regler og love, at landets udvikling bliver påvirket og ændret. Og man har allerede gjort mange ting for at skabe liv i landdistrikterne og fastholde yderområderne som attraktive steder at bo, så hele Danmark kan blive ved med at være befolket.  
For eksempel findes der en såkaldt flexboligordning, der betyder, at man kan købe et helårshus og bruge det som fritidsbolig. Det fastholder noget liv i de landområder, hvor folk ikke vil bo hele året. Blandt andet er Lolland-Faster opmærksomme på at udnytte ordningen, så de mange billige boliger, der ligger i skønne naturområder, kan sælges til folk, der gerne vil have et sommerhus. Der findes også en regel, som betyder, at pensionister, der har ejet et sommerhus i mindst otte år, har ret til at bo i huset hele året.

Fibernet skaber hjemmearbejdspladser
Man kan også tage politiske beslutninger om at sikre fibernet på landet. Dermed kan der skabes flere hjemmearbejdspladser, så folk kan arbejde hjemmefra nogle dage om ugen og dermed bo langt væk fra fra jobbet. Man kan også beslutte at flytte eksempelvis nogle af statens arbejdspladser ud i yderområderne, hvilket regeringen gjorde i oktober 2015.
Ifølge planen ’Bedre balance’ skal cirka 3.900 statslige arbejdspladser være flyttet ud af hovedstaden ved udgangen af 2017. Der er tale om den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme, og byer som Næstved, Hjørring, Korsør, Tønder og Sønderborg får tilført flere hundrede nye arbejdspladser.

Vi skal ikke bare give op
Nogle af de problemer, som man oplever i landdistrikterne, kan altså afhjælpes ved at ændre lovgivningen på en række områder.
“Det er jo i sidste ende de politiske beslutninger, der er med til at afgøre, om urbaniseringen bliver bremset,” sagde Dansk Folkepartis ordfører Mette Hjermind Dencker til Berlingske Tidende i forbindelse med udgivelsen af en rapport, der fastslår, at affolkningen af yderområderne ikke kan stoppes. 
Urbaniseringen står ikke til at ændre. Alt tyder på, at den er kommet for at blive, og nogle steder i landet vil tilbagegang være et vilkår, man er nødt til at forholde sig til, lyder det i rapporten “Det lokale Danmark”, som blandt andet Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet står bag.
I den mere positive ende konkluderer rapporten dog, at yderområderne har mulighed for at sætte gang i en udvikling, der ikke handler om at skabe vækst i traditionel forstand, altså flere arbejdspladser, men mere om at satse på blødere områder som madkultur, golfbaner og naturskønne områder.

Brug for en samlet udkantspolitik
Nogle af dem, der efterlyser politiske beslutninger, der kan stoppe centraliseringen, er beboerne på Ærø, der sammen med andre udkantsdanskere forsøger at råbe op om problemerne i sammenslutningen Oprør fra Udkanten.
De mener, at der er hårdt brug for en samlet udkantspolitik og nævner en række tiltag, der kan gøre det mere attraktivt at bo i yderområderne. Der skal være en ordentligt infrastruktur, altså it- og mobildækning. Der skal være rimelige sundhedsforhold, altså læger. Og så skal der være gode muligheder for at tage uddannelse.
“Der er to muligheder: Enten lukker og slukker Udkantsdanmark, eller også siger vi: ‘Det vil vi fandme ikke finde os i’,” siger Finn Slumstrup fra Oprør fra Udkanten til Politiken.

Kilder: Berlingske Tidende, Politiken

Spørgsmål til teksten

Hvordan kan politiske beslutninger være med til at påvirke udviklingen i landdistrikterne? Giv et par eksempler.