Forskningens bud på at tiltrække borgere

Hvad kan få mennesker på landet til at blive boende? Og hvad kan tiltrække nye borgere udefra? Fortæl om det gode liv på landet, så der bliver mere status i at bo der, lyder et ud af syv bud fra forskningen.

1) Markedsføring – fortæl om det gode ved et liv på landet
Det betyder noget for de fleste af os, om der er status i at bo der, hvor vi bor, eller der, hvor vi måske overvejer at flytte hen. Derfor er det et problem, at der er mindre status i at bo på landet end i byen. Og derfor kan det være en god idé at markedsføre landdistrikterne, så der bliver mere status i at bo på landet, og så folk i byerne kan se alle de positive ting, der er ved at bo på landet.
For livet på landet er nemlig bedre, end man kan få indtryk af, når man gang på gang hører landdistrikterne omtalt som ‘den rådne banan’ eller ‘udkantsdanmark’. For eksempel er det sociale fællesskab stærkere på landet end i byerne, og folk på landet er mindst lige så tilfredse med livet som folk i byen. Så måske skal man tale om ‘herlighedsdanmark’ snarere end ‘udkantsdanmark’.

2) Natur, fællesskab og lave huspriser
Det, der især får folk til at flytte på landet, er naturen, lave huspriser og fællesskabet. Derfor kan landdistrikterne udnytte den natur, der findes i området, og pleje fællesskabet. For eksempel kan kommunen støtte lokale foreninger og andre former for lokale fællesskaber og være gode til at fortælle om naturen og fællesskabet udadtil, for eksempel via foldere til potentielle tilflyttere.

3) Bedre velkomst til tilflyttere
Mennesker, der flytter på landet, har bestemte forventninger til, hvordan det vil være. En af de vigtigste er ofte forventningen om et stærkt lokalt fællesskab. Men en undersøgelse fra Lemvig Kommune viser, at tilflyttere oplever, at de bliver dårligere behandlet blandt andet af folk i kommunen, alene fordi de var tilflyttere.
Nogle oplever også, at det generelt er svært at komme ind i fællesskabet, og at der bliver sladret og foregår mobning. Det kan forbedre forholdene for tilflyttere, hvis man lokalt arbejder med, hvad man forstår ved fællesskab, og hvad man konkret vil gøre for at integrere tilflyttere og få dem til at føle sig velkomne. Ellers risikerer man nemlig, at de flytter igen.

4) Flere tilbud til unge
Hvis der forekommer meget ungdomskriminalitet, skader det et områdes rygte. Derfor er det vigtigt, at lokalområderne etablerer nogle tilbud til de unge, som kan være med til at holde dem ude af kriminalitet. At der findes interessante tilbud til børn og unge har også betydning for, om folk beslutter sig for at flytte til nyt område.

5) Skabe flere job
Uden arbejdspladser, ingen tilflyttere. Derfor bør landdistrikterne arbejde for at skabe arbejdspladser. Kommunen kan for eksempel tilbyde hjælp til iværksættere og give virksomhederne gode vilkår ved at være hurtig og fleksibel i sagsbehandlingen af en virksomheds ønsker og ved at hjælpe virksomheder med at søge fondsmidler til diverse projekter.

6) Tiltrække flere turiste
Mange landdistrikter har en unik mulighed for at tilbyde naturoplevelser og kan måske gøre mere for at tiltrække flere turister til området. Flere turister betyder nemlig flere arbejdspladser til dem, som skal servicere turisterne for eksempel på campingpladser, restauranter, cafeer og hoteller. Kommunerne kan eksempelvis udvikle nogle oplevelsespakker, hvor turisterne kommer rundt til alle områdets seværdigheder og naturområder.

7) Få de fraflyttede unge ‘hjem’ igen
Mange unge har lyst til at flytte tilbage til deres lokalområde, når de er færdige med deres uddannelse. Derfor er det oplagt at satse på dem som tilflyttere. Derfor kan kommunerne med fordel holde kontakten med de unge, mens de studerer et andet sted, for eksempel ved at etablere hjemstavsforeninger, udsende nyhedsbreve og info om ledige job og invitere grupper af unge fraflyttere ‘hjem’ ved særlige lejligheder.

Hvad synes du?

Hvilke gode ideer har du til, hvordan din kommune kan fastholde borgerne og tiltrække nye?  

Spørgsmål til teksten

Hvad siger forskningen om, hvordan yderområderen kan tiltrække flere borgere?