Udlændinge er veluddannede og skaber nye job

Hvad betyder tilgangen af indvandrere egentlig for landdistrikterne? Her kommer fem bud fra rapporten ‘Mangfoldighed på landet’, som fremhæver styrkerne ved den stigende indvandring.

1) Indvandrere skaber arbejdspladser i landdistrikterne
Indvandrere i landdistrikterne er med til at skabe nye arbejdspladser i kommunen ved at starte selvstændige virksomheder. Og de har – modsat danskerne – succes med at starte virksomheder inden for mange forskellige brancher. Danskere, der starter selvstændig virksomhed på landet, starter typisk virksomheder inden for landbrugsproduktionen, men indvandrere lykkes også med at starte selvstændig virksomhed inden for industri, bygge og anlæg, handel og transport samt hotel og restauration.

2) Indvandrere bidrager med høje uddannelser
Indvandrere i landdistrikterne er generelt højere uddannede end danskere i området. Det betyder, at de kan tage job, som det ellers kan være svært at finde kvalificerede medarbejdere til. Det kan betyde, at virksomheder, som måske ellers ville være nødt til at flytte til byerne for at få kvalificerede medarbejdere, kan blive på landet. Det kan også betyde, at det er muligt for området at besætte helt nødvendige job som for eksempel læger eller andre typer medarbejdere i sundhedssektoren.  

3) Indvandrere bidrager med nye ressourcer
I mange landdistrikter er folk dårligere uddannet og tjener mindre end folk i byerne. Men fordi indvandrere generelt er bedre uddannede end danskerne i landdistrikterne, er de med til at trække uddannelsesniveauet op. Det er godt for lokalsamfundet, at der også er mennesker med længere uddannelser, fordi det betyder, at de har nogle andre kvalifikationer og ressourcer, som lokalsamfundet kan få gavn af.

4) Indvandrere bidrager med unge og børn
Det er et stort problem for landdistrikterne, at de unge flytter væk, mens de ældre bliver tilbage. Og at dem, der flytter til, typisk er ældre mennesker. Men sådan er det ikke med indvandrere. De fleste af de indvandrere, der flytter på landet, er yngre mennesker, og mange har børn. Det kan for eksempel betyde, at den lokale børnehave eller skole kan holdes i live, fordi der er børn nok.

5) Indvandrere bidrager til landbruget
En stor del af indvandrerne i landdistrikterne arbejder i landbruget. Mange af disse job er svære at få danskere til at tage, og på den måde hjælper indvandrerne landbrugene med at holde sig kørende. 

Flest fra Tyrkiet

Der er stor forskel på antallet af indvandrere fra kommune til kommune.

I Læsø Kommune er der 3,9 procent.
I Åbenrå Kommune er der 11,2 procent.

På landsplan er der flest indvandrere fra Tyrkiet, Polen og Tyskland, men der er store forskelle lokalt. I Hjørring er der flest fra Vietnam, Norge og Tyskland, mens der i Langeland Kommune er flest fra Tyskland, Bosnien-Hercegovina og Myanmar.


Kilde: 'Mangfoldighed på landet’, Center for Landdistriktsforskning, 2014.