Østeuropæere gavner kommunernes økonomi

Borgere fra Østeuropa bidrager mere til statskassen end danskerne selv. For ofte har de allerede en uddannelse eller specifikke kompetencer, når de kommer til landet, og får arbejde og betaler skat.

Fordi Danmark er med i EU, er det muligt for alle andre EU-borgere at rejse til Danmark for at arbejde. Det er der mange fra Østeuropa, der gør, og der bliver ikke altid talt lige pænt om dem i medierne. For eksempel beskyldes de sommetider for at tage job fra danskerne og for at “nasse på den danske stat”. Men faktisk viser en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, at virksomhederne ofte ansætter udlændinge, fordi det enten ikke er muligt at finde danske medarbejdere, eller fordi udlændingene har specifikke kompetencer, som danske ansøgere ikke har.
En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser da også, at udlændinge i landdistrikterne generelt set er bedre uddannede end danskerne i området.

Bidrager mere end danskerne
Det er heller ikke rigtigt, at østeuropæere nasser på den danske stat. Tværtimod. Østeuropæerne bidrager meget mere til den danske stat, end danskerne selv gør. Faktisk koster en gennemsnitlig dansker staten cirka 6.000 kroner hvert eneste år. Det skyldes, at danskerne i gennemsnit betaler 6.000 kroner mindre i skat om året, end det koster at have dem som borgere, fordi de jo får gratis uddannelse, gratis læge og hospital og så videre.
En østeuropæer bidrager derimod med hele 16.000 kroner om året til statskassen. Det skyldes, at de kommer til Danmark i en alder, hvor de allerede har taget en uddannelse, og hvor de fleste arbejder og derfor betaler skat. Flertallet af østeuropæere, der kommer til Danmark, er mellem 25 og 39 år.

Kilder: ‘Udenlandsk arbejdskraft i Danmark’, Dansk Arbejdsgiverforening 2014 .
'Mangfoldighed på landet – en undersøgelse af indvandreres bidrag til udviklingen i syv danske landdistrikter’, Center for Landdistriktsforskning, 2014.

Udlæn- dinge i Danmark

I Danmark kommer indvandrerne fra 207 forskellige lande. De fleste større byer har størstedelen af disse indvandrernationaliteter repræsenteret, mens det ser anderledes ud i landdistrikterne. 

Odsherred Kommune har f.eks. 32.452 indbyggere fordelt på 85 forskellige nationaliteter.

Sønderborg Kommune har 75.732 indbyggere fordelt på 132 forskellige nationaliteter.

Der kommer flest indvandrere fra Tyrkiet, Polen, Tyskland, Irak og Libanon. Men der er stor forskel på nationaliteterne i de forskellige kommuner.

Hjørring Kommune har overvejende udenlandske borgere fra Vietnam, Norge, Tyskland, Polen og Afghanistan.

Langeland Kommune har flest udenlandske borgere fra Tyskland, Bosnien-Hercegovina, Myanmar, Ukraine og Norge.  


Kilder: ''Mangfoldighed på landet’, Center for Landdistriktsforskning, 2014

Spørgsmål til teksten

Hvad bidrager udlændinge med i landdistrikterne?