Der er mere status i at bo i byen

Det er mere cool at bo i byen, synes flertallet ifølge en spørgeskemaundersøgelse. Men hvad betyder vores opfattelse af status for, hvor vi har lyst til at bo?

Den rådne banan. Udkantsdanmark. Taberland. Der florerer mange negative udtryk for landdistrikterne. Men mener danskerne virkelig, at det er mere cool at bo i byen end på landet? Ja, viser en rapport fra Center for Landdistriktsforskning lavet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 2.000 besvarelser. Der er nemlig mere status ved at bo i byen end på landet, synes flertallet.
Det er primært kvinder, unge, selvstændige og folk med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, der mener, at der er mere status i at bo i byen frem for på landet.
Men betyder vores opfattelse af, hvor det er mest cool at bo, så noget for, hvor vi flytter hen? Ja, viser rapporten. Vi vil helst flytte til et sted, hvor der er status i at bo. Rapporten viser også, at en overdreven negativ omtale af landdistrikterne kan få endnu flere til at flytte væk fra landdistrikterne. Det er altså ikke godt for et område at have et dårligt omdømme. Det vil nemlig få konsekvenser i forhold til bosætningen i området.

Negativ omtale i medierne
Rapporten har ikke undersøgt, om opfattelsen af landdistrikterne skyldes mediernes negative omtale, men den konkluderer, at det må formodes at have en betydning.
Tre ud af fire danskere vurderer da også omtalen af landområderne som ‘negativ’ eller ‘meget negativ’. Det viser undersøgelsen YderDanmark, som YouGov har lavet for Bolius. Undersøgelsen viser også, at når folk bliver spurgt til deres syn på at bo i yderområderne, er det især folk i byområderne, der er påvirket af, hvordan yderområderne bliver omtalt. Mens folk, der faktisk bor der, ikke lader sig så meget påvirke af, hvordan yderområderne bliver omtalt.

"En overdreven negativ omtale kan få endnu flere til at flytte væk fra landdistrikterne."

 

Hvad mener du?

Hvor megen status mener du, der er i at bo i de større byer?  

Hvor megen status mener du, der er i at bo på landet?  

Hvor megen status mener du, der er i at bo det sted, du bor?