I Klitmøller rider de videre på bølgen

Klitmøller er på grund af områdets fine surfing-forhold kommet på verdenskortet som det danske surfer-paradis. Det har sat gang i områdets udvikling og tiltrækker nye beboere.

Surfere fra hele verden har de senere år slået sig ned i Klitmøller på den jyske vestkyst, og i øjeblikket står 10-15 børnefamilier på venteliste til at flytte dertil. Klitmøller ligger i Thy kommune, som er en af landets yderkommuner. Men Finn Jorsal vil hellere kalde Thy for en ‘forkantskommune’: 
“Vi er jo i den grad på forkant her i Klitmøller, hvor initiativet Cold Hawaii, som hvert år arrangerer world cup i windsurfing og tiltrækker surfere fra hele verden, efterhånden er blevet et verdenskendt brand,” fortæller Finn Jorsal, der er præsident for Cold Hawaii.

Det gode liv ved kysten
Da projekt ’Det gode liv ved kysten’ startede i 2009, var ambitionen at få flere tilflyttere og turister til Thisted ved skabe faciliteter og adgangsforhold i kystbyerne, så de blev endnu mere attraktive for surfere, fiskere og badegæster.
Lige fra starten havde projektet stort fokus på unge. Surferne etablerede en forening, som på frivillig basis organiserer surferkurser og samarbejder med kommunens skoler, klubber og andre fritidstilbud. Den lokale surfklub har ifølge Finn Jorsal landets største ungdomsafdeling, og med præsidentens ord så starter de unge med at surfe, nærmest fra de lærer at gå.
“Først kom surferne – ikke bare fra Danmark, men i alt cirka 140 surfere fra 18 forskellige nationaliteter har slået sig ned her i Klitmøller. Det har så igen tiltrukket it-folk, designere og en masse andre faggrupper, som gerne vil være en del af det kreative miljø, der er opstå omkring surfsporten.”

Væk fra stressede København
Brandet er blevet så stærkt, at foreningen Friends of Cold Hawaii nu også beskæftiger sig med bosætning og andre initiativer, der kan styrke lokalområdet. Finn Jorsal fortæller, at kommunen i øjeblikket har 10-15 københavnske familier, som gerne vil flytte til området. I første omgang vil de gerne bo til leje, og derfor arbejder Thy Boligforening på at bygge andelsboliger, som tilflytterne kan leje sig ind i, indtil de føler sig sikre på området og måske er klar til at købe egen bolig.
De mange tiltag tiltrækker ikke bare nye børnefamilier, men betyder også, at unge fra lokalområdet vender tilbage og bosætter sig i området, når de har taget en uddannelse.  
“At der sker så meget her, er helt sikkert med til at gøre området til et attraktivt sted for unge og børnefamilier at bosætte sig. Seneste eksempel er en ung kvinde herfra, som ellers var i gang med at gøre karriere som farmaceut på Rigshospitalet, men nu er flyttet tilbage hertil, fordi hun syntes, at livet blev for stresset i København,” fortæller han.

Surfing på skoleskemaet
Cold Hawaii har også fundet vej til Thy-Mors HF og VUC, som har oprettet en særlig HF-linje med fokus på surfing og iværksætteri. Her rykker man rundt på skoletimerne, hvis bølgerne er gode, bruger vejrudsigter i matematik-undervisningen, samarbejder med Thisted Kommune og Aalborg Universitet om projekter vedrørende udvikling af Klitmøller og omegn og laver en til to større events om året med udgangspunkt i surfing.
“Surfing er med i så mange facetter som muligt på linjen. Både matematik- og samfundsfagsundervisningen tager udgangspunkt i surfing, ligesom eleverne laver events omkring sporten og arbejder med iværksætteri. Vi forsøger at gøre linjen så virkelighedsnær og erhvervsrettet som muligt,” fortæller surfkoordinator Claus Jokumsen fra Thy-Mors HF og VUC. 
Det første hold med 16 elever, som kommer fra hele landet, bliver færdige sommeren 2016.
“Når først man er blevet bidt af surfing, er det svært at slippe det igen. Flere af eleverne fortæller os, at de godt kan forestille sig at blive boende i området, hvor de måske før så sig selv bo i København eller Århus efter endt uddannelse,” siger han.

"Flere af eleverne fortæller os, at de godt kan forestille sig at blive boende i området."


Claus Jokumsen,
Thy-Mors HF og VUC
 

HF-Cold Hawaii

HF-Cold Hawaii er ny HF-uddannelse med surfing i fokus på både 1. og 2. skoleår. Undervisningen foregår både i Klitmøller og på Thy-Mors HF & VUC i Thisted, mens surf foregår på hele kysten kaldet Cold Hawaii.
Eleverne har mulighed for at være på vandet, når vinden og bølgerne er der. Derfor er der under tilrettelæggelsen af uddannelsen taget højde for, at der kan være tidspunkter med gode forhold til surf og tidspunkter med mindre gode. Det betyder, at der vil være perioder med mange hf-undervisningstimer og perioder med færre.

Spørgsmål til teksten

Klitmøller har noget særligt, som de har udnyttet til at tiltrække nye beboere. Hvad er det? Og hvilken betydning har det for Klitmøller?