Danmarkskortet afslører store uligheder

Danmark er et lille land, men alligevel er der store forskelle på økonomiske og sociale forhold, alt efter hvor i landet man bor. På Sjælland finder man både de bedst og de dårligst placerede kommuner.


Danmarkskortet afslører en lang række uligheder, når man kigger på folks indkomst og uddannelse, antallet af arbejdsløse samt mængden af kriminalitet, hvilket alt sammen har indflydelse på kommunernes muligheder for at skabe vækst og udvikling.
Ulighederne er særligt tydelige på Sjælland, viser en analyse fra Tænketanken Cevea. Det er nemlig på Sjælland, at man finder både de bedst placerede og de dårligst placerede kommuner.
Der bor flest ressourcestærke borgere i Nordsjælland, hvor hele seks kommuner ligger i top.
Bedst ligger Dragør, efterfulgt af Rudersdal og Egedal, mens de kommuner, der klarer sig dårligst, er Lolland, Ishøj og Brøndby kommuner.
Der er en klar tendens til, at der er mange højtplacerede kommuner umiddelbart rundt om København, mens kommunerne længere væk ligger lavere placeret. Dog ligger tre ud af de fem mest belastede kommuner, Ishøj, Brøndby og Albertslund, i hovedstadsområdet.

Dyrt at bo i byerne
Hvis man kigger på top 10-listen over kommuner med flest dårlige betalere, altså borgere, der har svært ved at betale deres regninger, ligger syv af kommunerne på Sjælland. Igen placerer kommuner nord for København sig stærkt. Allerød kommune har færrest dårlige betalere, idet kun 2 ud af 100 er registreret i RKI, mens 10 ud af 100 indbyggere i Lolland kommune ikke kan betale deres regninger. Hvis man tager gennemsnittet for hele landet, er 5 ud af 100 borgere dårlige betalere.
En af årsagerne til, at kommunerne i Syd- og Vestsjælland har flere dårlige betalere, kan være, at folk flytter ud i de mindre kommuner, fordi de ikke længere har råd til at betale de dyre boligpriser i de store byer.
Så mens der er en generel tendens til, at mange flytter fra landet og ind til byerne i disse år, er der også en del dårlige betalere, der flytter den modsatte vej. Det betyder, at yderområderne får flere borgere med svag økonomi, og at kommunerne derfor får flere forgældede borgere, som de skal hjælpe. 

Gratis gældsrådgivning
Forbrugerrådet Tænk tilbyder socialt udsatte borgere gratis gældsrådgivning seks steder i landet: København, Odense, Ålborg, Esbjerg og Nykøbing Falster, og i marts 2015 åbnede endnu et kontor i Ringsted, som ligger centralt placeret på Sjælland.
“Der er generelt mange dårlige betalere på Sjælland, og ofte har de ikke mulighed for at få hjælp andre steder. Derfor har vi åbnet en afdeling i Ringsted, som er åben for alle borgere på Sjælland. De borgere, som henvender sig, har typisk problemer med den daglige økonomi og kommer for at få et hjælp til at danne sig et overblik og få lavet en handlingsplan, så de kan komme ud af gælden,” siger Annette Mathiasen, senior projektleder i Tænks gældsrådgivning.

Glade skolebørn i Nordsjælland
Danmarkskortet viser også stor ulighed, når man kigger på skolebørns trivsel, så igen kan det have betydning, hvor i landet man bor, viser analysen fra Cevea. Skolebørn trives generelt bedst i de nordsjællandske kommuner og i Midt- og Nordjylland, mens trivslen blandt skolebørnene i Syd- og Vestsjælland på flere områder er relativ dårlig.
I Skive Kommune er ni ud af ti elever glade for at gå i skole, hvilket er den højeste andel i landet. Der er dog kun 132 besvarelser fra Skive, hvilket gør usikkerheden stor. Herefter er skolebørnene gladest i Rudersdal, Allerød og Gentofte kommuner i Nordsjælland. I den modsatte ende ligger Lolland, Herlev og Vordingborg kommuner, hvor kun cirka syv ud af ti børn er glade for at gå i skole.
Ulighedernes Danmarkskort slår også igennem, når man kigger på karaktererne i folkeskolen. Elevernes afgangskarakter er højest i og omkring Aarhus, i et bånd nord for København og vest for Storkøbenhavn samt i Dragør. Mens de laveste afgangskarakterer ses i en del af yderkommunerne og på den københavnske vestegn. 

Stor forskel på borgernes sundhed
Når det handler om borgernes sundhed, er der også store uligheder. I nogle kommuner har en stor del af borgerne mange forskellige sundhedsmæssige problemer, det gælder fx Brøndby, Langeland og Lolland, mens kommunerne nord for København har en stor andel af mentalt og fysisk sunde borgere. Så hvis man bor i Rudersdal kommune, kan man forvente at leve mere end fem år længere, end hvis man bor på Lolland. Og bor man på Samsø, har man måske større problemer med helbredet, idet andelen af langvarigt syge på Kattegat-øen er over 11 procentpoint højere end i Gentofte.  

Kilder: 
'Ulighedens Danmarkskort’, Tænketanken Cevea.
Experians RKI-analyse 2015.
‘Familiernes Økonomi’, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2015.

Social og økonomisk ulighed

Landets kommuner er inddelt ud fra følgende parametre:

1) Den gennemsnitlige a-skattepligtige indkomst
2) Den gennemsnitlige brutto-formueindkomst fra aktier og rente
3) Andel af indbyggerne, der er i RKI-registeret, det vil sige dårlige betalere
4) Andelen af indbyggerne, der er i beskæftigelse
5) Andelen af indbyggerne, der kun har en grundskoleuddannelse
6) Antal anmeldte forbrydelser pr. 100 indbyggere.

 

Kilde:’Ulighedens Danmarkskort’ fra Tænketanken Cevea'
Se rapporten her

"Der er generelt mange dårlige betalere på Sjælland, og ofte har de ikke mulighed for at få hjælp andre steder."

Annette Mathiasen, Tænks gældsrådgivning

Borgere i RKI-registret

RKI er et register, der samler alle dårlige betalere. Man risikerer at komme til at stå i RKI, hvis man ikke betaler sine regninger og heller ikke reagerer på de rykkere, man får. Man skal have fået en advarsel om, at man vil blive indberettet, før den, man skylder penge, må indberette en.

Når man har betalt sin gæld, bliver man slettet fra registret igen. Men hvis ikke man betaler sin gæld, bliver man stående i RKI i fem år, og i den periode kan det være umuligt at låne penge andre steder. 

Kommuner med flest dårlige betalere 
Lolland, Ishøj, Guldborgsund, Kalundborg, Slagelse, Vordingborg, Brøndby, Faxe, Albertslund, Odsherred.

Kommuner med færrest dårlige betalere
Allerød, Rudersdal, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Skanderborg, Egedal, Frederiksberg, Fanø.

 

Kilde: 'Experians RKI-analyse 2015'
Se analysen her

Spørgsmål til teksten

Der er store forskelle på økonomiske og sociale forhold, alt efter hvor i landet man bor. Hvor bor de mest ressourcestærke? Og de mest ressourcesvage?

Hvad er socialklasser? 

De fem socialgrupper

Man deler typisk borgerne op i fem forskellige socialgrupper. Hvilken socialgruppe befinder du og din familie dig i?

Socialgruppe 1 Selvstændig erhvervsdrivende i byerhverv med mindst 21 ansatte, personer med lang videregående uddannelse, godsejere, personer med 51 eller flere underordnede.

Socialgruppe 2 Selvstændige erhvervsdrivende i byerhverv med 6-20 ansatte, personer med mellemlang, videregående uddannelse, personer med 11-50 underordnede.

Socialgruppe 3 Selvstændige erhvervsdrivende i byerhverv med 0-5 ansatte, gårdejere, personer med 1-10 underordnede

Socialgruppe 4 Faglærte arbejdere, personer uden underordnede, indehavere af et husmandsted.

Socialgruppe 5 Ufaglærte arbejdere.
 

Kilde: 'wikipedia.dk'