Globaliseringen betyder tab af arbejdspladser i industrien

Med globaliseringen flytter mange arbejdspladser til udlandet. Det gælder især for industrivirksomhederne, som typisk er placeret uden for de større byer. Det skaber større arbejdsløshed i mange lokalsamfund.

Globaliseringen drives frem af produktionsvirksomheder, banker og andre instanser, der arbejder for at tjene penge. Globaliseringen viser sig ved udveksling af varer og arbejdsopgaver på tværs af grænser. Samtidig er der også en voksende strøm af mennesker mellem landene, både indvandring og udvandring.
Man taler om, at verden bliver mindre, fordi den økonomiske afstand mellem landene bliver kortere. Virksomhederne handler ikke bare med andre virksomheder i nabolandene, men med lande i hele verden. På den måde bliver landene afhængige af hinanden, selv om de ligger langt væk fra hinanden.

Arbejdspladser flyttes til udlandet
Når grænserne mellem landene bliver nedbrudt, er der ikke længere så mange barrierer for virksomhederne, som nu kan placere arbejdet lige præcis der, hvor det er mest fordelagtigt. Derfor bliver arbejdsopgaver outsourcet til andre lande, og arbejdspladser bliver flyttet til andre lande.
I mange tilfælde flytter hele virksomheden eller dele af den til lande, hvor lønningerne er lavere. Der kan være tale om industriarbejde, som måske kun kræver en kort oplæring og derfor lige så godt kan laves i udlandet, hvor lønnen er lavere.
Det er især lande med høje lønomkostninger, som Danmark, der er særligt ramt af outsourcing. Danmark et af de lande i EU, der formentlig mister den største andel af landets industrijobs pga. outsourcing til udlandet. Fra 2009 til 2011 rykkede mere end fem procent af de danske industrijobs til udlandet, mens mere end en procent af jobs i øvrige sektorer rykkede til udlandet.

Lokalsamfund rammes hårdt
Det er primært jobs i industrien, der outsources, og da mange industrivirksomheder er placeret uden for de større byer, bliver nogle lokalsamfund hårdt ramt af udviklingen.
I 2013 flyttede Lego deres pakkeri og dermed 380 arbejdspladser fra Billund til Tjekkiet. Cirka en tredjedel af de fyrede fik andre jobs i Lego, mens en stor del af de øvrige medarbejdere blev arbejdsløse. Især de ufaglærte har haft svært ved at finde nyt job ifølge fagforeningen 3F.
Også en anden stor produktionsvirksomhed, Danfoss i Sønderjylland, har flyttet arbejdspladser – over 400 jobs er rykket til Polen i løbet af de seneste ti år. Og Coloplast, der producerer hospitalsudstyr, har flyttet 600 arbejdspladser fra Nordsjælland til Polen i løbet af de seneste år, hvorved hundredvis af 3F’s medlemmer har mistet deres arbejde.

Job forsvinder og andre kommer til
Mens globaliseringen betyder, at nogle job forsvinder, betyder udviklingen også, at der bliver skabt nye arbejdspladser i andre brancher. Det kan både skyldes, at der opstår nye jobs som følge af, at virksomhederne er blevet mere konkurrencedygtige, og at udenlandske virksomheder vælger at placere nogle af deres arbejdsopgaver i Danmark.
I 2004 var der forsvundet så mange jobs i industrien, at det svarer til, at der var 104.000 færre personer ansat i sektoren i forhold til i 1980. Til gengæld blev der i samme periode ansat 253.000 flere i de private serviceerhverv. Udviklingen betyder altså ikke, at Danmark samlet set mister arbejdspladser.
I perioden 2001 til 2006 blev der hvert år skabt 1.400 jobs som følge af international arbejdsdeling, vurderer en undersøgelse fra Danmarks Statistik, 2008. Her var der dog primært tale om jobs, der krævede en høj uddannelse.

Kilder: Eurostat, ug.dk, Danmarks Statistik, 3F mfl.

Danske job rykker til udlandet

Top tre årsager til hvorfor firmaer outsourcer til udlandet:
1. Lavere lønomkostninger
2. Lavere omkostninger (ud over lønomkostningerne)
3. Strategisk beslutning taget af moderselskabet.

Fra 2009-2011 rykkede 16.857 danske jobs til udlandet. Men tallet kan være endnu højere, for det indbefatter kun virksomheder på 50 medarbejdere eller derover.


Kilde: 'Danmarks Statistik'.
Se tallene her

Out- sourcing

Outsourcing betyder, at danske arbejdspladser bliver rykket til udlandet. Det kan være en virksomhed, der vælger at lukke en fabrik i Danmark og i stedet åbne en fabrik i Kina, fordi lønningerne er lavere, og det er billigere at producere varerne der.

Produktion af fysiske varer bliver især outsourcet. Det betyder, at det især er job i industrien, der forsvinder. Produktionen flytter især til Østeuropa, de baltiske lande og det fjerne østen. Forskning og udvikling, logistik og indkøb og it-aktiviteter er jobområder, som ikke flyttes ud i samme omfang. 

Spørgsmål til teksten

Hvad er globalisering og outsourcing?

Hvilke brancher i Danmark er særligt hårdt ramt af outsourcing?

Er det særligt byerne eller landdistrikterne i Danmark, der er ramt af outsourcing?

Hvorfor vælger virksomheder at flytte arbejdspladser ud af Danmark og til udlandet? 

EU støtter udflytning af job

Danske industri- arbejdere skal ikke kun konkurrere mod de lavere lønninger i de østeuropæiske lande. De konkurrerer også mod EU's pengetanke. Seks danske virksomheder har nemlig fået over 150 millioner kroner i støtte fra EU's strukturfonde til job, der er flyttet fra Danmark til Polen og Ungarn. Det har betydet mange tabte arbejds- pladser.  


Kilde: 'Fagforeningen 3F'
Læs 3F's temanummer om outsourcing her