Lang vej til skole og købmand gør ikke folk mindre lykkelige

Bliver man et gladere menneske af at have kort afstand til skoler, busser og indkøb? Nej, faktisk er folk på landet præcis lige så glade som folk i byerne, viser en rapport.

De tyndt befolkede områder har de seneste årtier oplevet nedlæggelser af mange offentlige serviceydelser som politistationer, hospitaler, domstole, folkeskoler, børnehaver, biblioteker og borgerservice-kontorer. 
Jo længere ude på landet man bor, jo længere har man derfor også til nærmeste indkøbssted, læge, sygehus, skole og så videre. Og jo dårligere kollektiv transport vil man typisk også have. Men betyder det så noget for, hvordan borgere har det, og hvor tilfredse de er med deres liv?
Nej, det betyder ikke det store for borgernes trivsel, viser en rapport fra Center for Landdistriktsforskning. Forskerne bag rapporten konkluderer, at det skyldes, at afstandene i Danmark trods alt ikke er så store.
Selv om borgerne på landet protesterer, når den lokale skole lukker, eller bussen holder op med at køre om aftenen, spiller det ikke ind på deres almene trivsel. Borgere, der bor i områder med færre end 5.000 indbyggere, er nemlig mere tilfredse med livet end borgere, der bor i byer med flere end 100.000 indbyggere.

Hellere god skole end skole i nærområdet

Borgerne i landets tyndest befolkede områder er altså mest tilfredse med tilværelsen, og det ændrer ikke på deres tilfredshedsfølelse, at de har længere afstande til offentlige serviceydelser. For eksempel har borgerne i yderkommunerne længst vej til den lokale folkeskole, men samtidig er de også de mest tilfredse med den lokale folkeskole.
Rapporten viser også, at afstanden til nærmeste borgerservice, folkeskole, børnehave/dagpleje, bibliotek/bogbus, den praktiserende læge og dagligvarebutik ikke påvirker huspriserne i et område. Da afstanden til den lokale folkeskole ikke har nogen betydning for boligpriserne, tyder det derfor på, at det mere er tilfredsheden med folkeskolen og ikke afstanden, der spiller en rolle.
Derimod har afstanden til nærmeste sygehus, togstation og motorvej samt muligheden for naturoplevelser og fritidstilbud indflydelse på huspriserne.

Kilde: 'Adgangen til offentlige serviceydelser på landet anno 2011: Hvor tilfredse er borgerne med den, og har den en indvirkning på boligpriserne og borgernes trivsel?’, Center for Landdistriksforskning

Skole- lukninger

Der er blevet lukket langt flere skoler i yder- og landkommunerne end i mellem- og bykommunerne. Det er primært små skoler, der er blevet lukket eller slået sammen for at opnå stordriftsfordele. 
 
I perioden 2002-2012 blev der på landsplan 372 færre skoler, hvilket svarer til et fald på 22 pct. Faldet i antal skoler har været størst i landdistrikterne. Yderkommunerne mistede 40 pct. af deres skoler, landommunerne 29 pct., mellemkommunerne 17 pct., mens bykommunerne kun mistede 10 pct. af deres skoler. 
 
Som en konsekvens af de mange lukninger af folkeskoler i yderområderne er der kommet flere nye privatskoler og friskoler. 

 

Kilde: 'Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet, Gunnar Lind Haase Svendsen, 2013.'

Spørgsmål til teksten

Hvad betyder det for borgernes trivsel, hvor lang afstand de har til offentlige serviceydelser som skole og læge?

Hvor mange procent af skolerne mistede yderkommunerne fra 2002 til 2012?

Hvor langt væk bor du?

Hvor langt væk bor du fra følgende serviceydelser – og betyder det noget for din livskvalitet?
- Folkeskole
- Læge
- Sygehus
- Dagligvarebutik
- Togstation
- Busstoppested