Udkanten er mulighedernes land

Flugten fra land til by er ikke en naturlov, mener bevægelsen Oprør fra udkanten, der efterlyser politisk handling og er trætte af den udbredte løgn om, at det gode liv kun findes i København.

Da Birthe Linddal for nogle år siden valgte at flytte til Djursland med sin familie efter en længere årrække i København og forskellige andre europæiske storbyer, blev hun chokeret over folks reaktion.
“Hvordan kan folk som jer med så lovende karrierer vælge at flytte så langt væk, lød det typiske spørgsmål fra venner og bekendte. Deres reaktion var på linje med, at vi var blevet smittet med hiv eller skulle flytte til månen,” fortæller Birthe Linddal, der er fremtidsforsker og med i bevægelsen ‘Oprør fra Udkanten - mulighedernes land 2.0’, der kæmper for at sætte fokus på de store konsekvenser, det har haft, at man har samlet uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i de store byer i Danmark gennem de seneste år.
“Flugten fra land til by er ikke en naturlov, men et resultat af nogle politiske beslutninger, og vi er trætte af den herskende opfattelse af, at fremtiden kun findes i København. For det gør den ikke. Fremtiden findes der, hvor der er lys og plads og gode opvækstmuligheder for vores børn. Hvorfor bliver så mange mennesker bildt ind, at det gode liv findes i København, hvor der er forurening og et mylder af mennesker,” spurgte hun under en debat om udkanten på Folkemødet på Bornholm i 2015.

Træt af løgne om det gode liv
Hun blev bakket op af Karen Lumholt, direktør for Tænketanken Cura:
“Det handler om det gode liv. Cirka en femtedel af dem, der bor i byerne, har faktisk et ønske om at bo på landet, hvor man kan bo billigt og derfor ikke behøver arbejde så meget og tjene så mange penge,” sagde hun og fortsatte:
“Vi, der ved, hvor det gode liv findes, er trætte af at blive fyldt med løgnen om, at det kun findes i København. Vi er ved at nå til et punkt, hvor vi ikke vil finde os i at blive hjernevasket med, at man er på røven i Nakskov. For folk er lige så meget på røven på Nørrebro. Mange tror, at et stort forbrug og en masse valgmuligheder gør folk lykkelige. Men det gør det ikke. Det gør til gengæld tid og ro, gode relationer og forpligtende fællesskaber, som findes i landdistrikterne.”

Afvikling eller udvikling
Oprør fra Udkanten kæmper blandt andet for at ændre den måde, hvorpå der tales nedværdigende om livet på landet. Mange har ligefrem en mental blokering i deres hoveder over for livet på landet, mener Finn Slumstrup, redaktør af bogen ‘Oprør fra Udkanten - mulighedernes land 2.0’.
“Politikerne er nødt til at lave en udkantspolitik for at holde liv i landet. Men det betyder ikke, at alle områder skal overleve. Nogle steder er der brug for afvikling, mens andre steder har brug for udvikling. Men det kræver kampvilje og energi til at kæmpe for sit område. De små samfund kan ikke bare række armen ud mod staten og bede om hjælp,” sagde han.

Behov for digital udvikling
Kommunalreformen, der i 2007 nedbragte antallet af kommuner til 98 og satte gang i en større centralisering i Danmark, har været en katastrofe for Danmark, mener Karen Lumholt:
“Konsekvensen er ødelagte og affolkede områder, så der i dag er behov for at gå den anden vej og decentralisere. Landdistrikterne har brug for bredbånd og mobilnet, der kan være med til at skabe grundlag for nye virksomheder og puste liv i købmanden og skolen. Vi skal have sat gang i den digitale udvikling på landet. For alle danskere er lige og skal have lige muligheder – det gælder også dem på landet,” sagde hun. 

Udkantsmanifest

Den herskende skævvridning af Danmark er skandaløs. Den er opstået som resultat af forkerte politiske beslutninger, eller fordi man intet har gjort. Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået skræmmende konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk udvikling. Nu er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i balance.

Vort udgangspunkt er, at hele Danmark skal være beboet. Til det formål skal en række forudsætninger være opfyldt:
- Planloven skal lempes og øget kommunal handlefrihed etableres.
- Udligningsordningerne skal tænkes igennem fra bunden, så kløften mellem centre og periferi udjævnes.
- Der skal investeres i infrastruktur – såvel veje som offentlig transport. Landevejsprincippet, hvor betaling for transport over vand sidestilles med transport på motorvej, skal indføres.
- Hurtig og lige dækning af mobil og it kommunikation over hele landet.
- Undervisning og uddannelse inden for rimelig afstand fra bopæl.
- Adgang til lægehjælp og sundhedsfaciliteter inden for rimelig afstand fra bopæl.


Kilde: 'Oprørfraudkanten.dk'

Spørgsmål til teksten

Hvad er 'Oprør fra Udkanten'? Hvad kæmper de for, og hvad er deres vigtigste pointer?

"Flugten fra land til by er ikke en natur- lov, men et resultat af nogle politiske beslutninger."

Birthe Linddal, fremtidsforsker