Provinsen er bedst til at integrere indvandrere

De mindre samfund er bedre til at håndtere den udfordring, det er at integrere folk med en anden kultur, blandt andet fordi folk i provinsen kender hinanden bedre. Det mener Kaare Dybvad, forfatter til bogen ‘Udkantsmyten’.

Integration af indvandrere og deres efterkommere er en af de store udfordringer i samfundet, som de seneste årtier er blevet diskuteret meget. Men der er stor forskel på, hvor meget man får ud af det menneskelige potentiale i provinsen og i hovedstaden. Det mener forfatter til bogen ‘Udkantsmyten’ Kaare Dybvad.
De mindre samfund er i hans øjne langt bedre til at håndtere den udfordring, det er at integrere folk med en anden kultur. I bogen giver han to eksempler fra steder, han selv har boet: Holbæk og Nørrebro.

Forskel på integrationen
I Holbæk har man siden 1970’erne haft en stor gruppe af især dansk-tyrkere, der kom til området for at arbejde på slagteriet og jernstøberiet. I en mellemstor dansk by som Holbæk er det svært at holde sig for sig selv. Man møder folk på arbejdspladsen, i foreningslivet og på uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst i byens fodboldklub, hvor de mange divisionsspillere med tyrkisk baggrund har fungeret som rollemodeller lokalt.
Det omvendte billede oplevede han i de fem år, han boede i en almen bolig på Nørrebro i København. Her var der ingen interesse fra lokalsamfundets side i at integrere de godt 70 procent beboere med udenlandsk baggrund. De udenlandske børn gik i friskoler efter deres etnicitet, dyrkede sport i klubber, hvor der ikke blev talt dansk, og selv om den daværende formand for boligforeningen lagde et stort arbejde i at skabe bro mellem de forskellige grupper, lykkedes det ikke.

Forpligtende fællesskaber
I det hele taget er der en tendens til, at man i København ikke kender dem, man bor i opgang med, men at folk i provinsen kender hinanden bedre. Kaare Dybvads påstand er, at den type samfund, som provinsen er bygget op omkring, er bedre til at håndtere integrationen, hvilket en stor dansk analyse fra 2014 også tyder på.
Enkelte kommuner som Herlev og Ballerup leverer gode resultater, men det overordnede billede er, at kommunerne i provinsen er bedre til at integrere indvandrere fra tredjeverdenslande. Samlet set er kommunerne Næstved, Jammerbugt og Billund bedst til at integrere sine borgere med udenlandsk baggrund, viser analysen fra Forskningsinstituttet KORA.
“Når man i provinsen har mere held med uddannelse og integration, så mener jeg, at det skyldes provinsens forpligtende fællesskaber og sociale kapital. Det er her, man lærer andre danskere at kende, det er her, man skaffer sig en læreplads, og det er her, ens personlige indsats bliver vurderet, og man derfor måske gør en ekstra indsats for at lykkes,” skriver Kaare Dybvad i bogen ‘Udkantsmyten’.

Kilder: ‘Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet’, Forskningsinstituttet KORA
‘Udkantsmyten – hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft’ af Kaare Dybvad.

 

Indvandrere i Danmark

Indvandrere og efterkommere udgør 11,1 pct. af befolkningen i Danmark. Indvandrernes andel er 8,5 pct., og af dem kommer 58 pct. fra ikke-vestlige lande.

Blandt regionerne har Region Hovedstaden relativt flest indvandrere og efterkommere (17 pct. af befolkningen), mens Region Nordjylland har færrest (6,8 pct.)

Blandt kommunerne har Ishøj den højeste andel af indvandrere og efterkommere med 35,6 pct., mens Morsø Kommune har den laveste med 4,1 pct.


Kilde: Danmarks Statistik

Spørgsmål til teksten

Hvilke kvaliteter er det, der findes i provinsen, og som gør, at provinsen er bedre til at integrere mennesker fra andre kulturer?  

Ordforklaringer

Indvandrere (immigranter) er tilflyttere til et land, som de har til hensigt at bosætte sig i for et længere tidsrum. 

Integration er i samfundsmæssig sammenhæng den proces, hvorved forskellige etniske grupperinger af et samfund finder fælles grundlag for at leve side om side uden at opgive deres respektive kulturer. 


Kilde: denstoredanske.dk / wikipedia

"Når man i provinsen har mere held med uddannelse og integration, så mener jeg, at det skyldes provinsens forpligtende fællesskaber og sociale kapital."

Kaare Dybvad, forfatter, 'Udkantsmyten'