Indvandrere er med til at holde liv i landdistrikerne

Landdistrikterne mister befolkning, og det truer kommunernes økonomi og udviklingen i landområderne. Men mange indvandrere kommer til, hvilket skaber liv og forhindrer et faldende befolkningstal.

De unge flytter væk fra landdistrikterne, og de kommer sjældent tilbage. Det er et stort problem, for uden unge bliver der ikke født børn. Uden børn lukker daginstitutionerne og skolerne - og dermed også de arbejdspladser, der er på skolerne. Med mange ældre er der for få, der arbejder og betaler skat til kommunen, og det bliver sværer og sværere at holde gang i kommunen.
I perioden 2008 til 2014 oplevede mere end hver tredje kommune – nemlig hele 37 kommuner – at befolkningstallet skrumpede. Men det tal kunne have været meget højere, hvis ikke det var for indvandrere og efterkommere.

Stor tilflytning af indvandrere
Andelen af indvandrere og efterkommere i befolkningen har nemlig været stigende i flere årtier. I 1980 var det samlede tal 3,0 procent, mens gruppen af indvandrere og efterkommere i 2014 var vokset til 11,1 procent af befolkningen.
Der er store forskelle på, hvor mange indvandrere og efterkommere der bor i landets kommuner. Overordnet har storbyerne en tiltrækkende effekt på indvandrere og efterkommere. Men også mange landdistrikter har oplevet en tilflytning af folk fra udlandet. I perioden fra 2008 til 2014 har indvandrere, efterkommere og flygtninge betydet, at hele 27 kommuner har undgået et faldende befolkningstal, og flere eksperter taler om, at indvandring er en vigtig ressource for landområderne.
“Når indvandrerne flytter til landområderne, er de med til at opretholde erhvervslivet. Bosætter de sig og får børn, er det en fordel for skoler og daginstitutioner. De betyder virkelig meget for landkommuner og er med til at sikre en højere offentlig og privat service, end der ellers ville have været på landet,« siger lektor Pia Heike Johansen fra Center for Landdistriktsforskning til Ugebrevet A4.

Borgmestre glæder sig over indvandrere
Vejen, Billund og Ikast-Brande er eksempler på kommuner, hvor befolkningstallet er dykket siden 2008, når man kun kigger på etniske danskere. Men på grund af indvandrere og efterkommere har kommunerne faktisk fået flere hundrede ekstra indbyggere, og det glæder borgmestrene.
“Det er dejligt, at folk gerne vil arbejde i kommunen. Indvandrerne indgår i vores samfund som alle andre borgere. Velfungerende virksomheder og arbejdspladser er grundlaget for at drive en kommune – og så er efternavnet på de ansatte ikke så afgørende,” siger Vejens borgmester Egon Fræhr (V) til Ugebrevet A4.

Erhvervslivet afhængig af udlændinge
Erhvervslivet er afhængig af at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft. I Vejen er mange indvandrere beskæftiget i landbruget og på slagterierne. I Ikast-Brande arbejder mange med fødevarer, minkavl og vindmøller. Alene Siemens Windpower har cirka 700 udenlandske medarbejdere.
Landkommuner har sjældent de samme udfordringer med indvandring som de store byer. Og når det kommer til uddannelsesniveauet, kan indvandring ligefrem være en gevinst for landdistrikterne. Generelt har udlændinge i landkommuner nemlige en højere uddannelse end danskerne.
Indvandring er dog ikke altid en økonomisk gevinst for kommunerne. Det afhænger nemlig af, om de er ledige eller i job, er raske eller har krigstraumer, er veluddannede eller analfabeter.

Kilder: Ugebrevet A4
‘Det lokale Danmark’, KL’s analyseenhed, 2015


 

Kommuner med flest indvandrere

I 2014 bestod 11,1 procent af befolkningen af indvandrere og efterkommere. I 1980 var tallet kun 3,0 procent.

Andelen af indvandrere og efterkommere er typisk højest i de kommuner, hvor de største byer ligger, og i kommunerne ved den dansk-tyske grænse. De 12 kommuner med den højeste andel ligger i hovedstadsområdet.

Den laveste andel findes i Morsø og Rebild Kommuner, som begge har færre end 4,0 pct. indvandrere i befolkningen.


Kilde: '‘Det lokale Danmark’, KL’s analyseenhed, 2015.'

Spørgsmål til teksten

Hvad betyder indvandrere, efterkommere og flygtninge for landdistrikternes befolkningstal?

Ordforklaringer

Indvandrere er personer med bopæl i Danmark og født i udlandet, hvor ingen af forældrene er danske statsborgere.

Efterkommere er børn af indvandrere.

Undersøg indvandringen i din kommune

Undersøg hvor stor del indvandrere og efterkommere udgør af de beskæftigede, befolkningen fra 16-66 år og af de arbejdsløse i din kommune. Brug menuen med årstal og se, hvordan udviklingen har været fra 2008 til 2013.

Find tallene i din kommune her