Hvor bor lykken, og hvor vil vi helst bo?

Man kan let få det indtryk, at det gode liv leves i storbyerne, men faktisk er befolkningen i landdistrikterne mindst lige så lykkelige som byboerne.

Når så mange mennesker flytter væk fra landet og ind til byerne, er det så fordi, man simpelthen er lykkeligere i byerne? Nej, viser en rapport om livskvaliteten i de danske landdistrikter. Faktisk er folk på landet lige så lykkelige som folk i byerne.
Men for 25 år så det anderledes ud. For i 1990 var borgerne på landet faktisk væsentlig mere lykkelige end andre borgere. Herefter faldt deres lykkefølelse i løbet af de næste 18 år (frem til 2008), hvor folk på landet i de fleste tilfælde blot var lige så lykkelige som andre borgere, fordi borgerne i byerne var blevet mere lykkelige.
Borgerne i landdistrikterne har således oplevet et lille fald i lykkefølelsen gennem perioden. Dermed finder rapporten svage tegn på, at livskvaliteten er faldet i landdistrikterne siden 1990. Alligevel konkluderer folkene bag rapporten, at den stigende mængde af udfordringer i landdistrikterne i de seneste årtier ikke ser ud til at have påvirket borgernes egen opfattelse af deres livskvalitet særlig meget.

Hver 7. vil bo på landet
Det stemmer meget godt overens med en anden rapport, som konkluderer, at borgerne i landets tyndest befolkede områder (steder eller byer med max. 5.000 indbyggere) er mest tilfredse med livet, mens borgerne i storbyerne (over 100.000 indbyggere) har den laveste gennemsnitlige livstilfredshed.
Så måske er det lidt af en myte, at det gode liv først og fremmest leves i storbyerne. Faktisk ønsker hver 7. dansker at bo på landet, hvis det var muligt i forhold til arbejde og familie. Det er næsten tre gange så mange, som der rent faktisk bor på landet i dag, og måske vil den teknologiske udvikling betyde, at mange flere job kan klares virtuelt og på lang afstand. 

Bredbånd giver nye muligheder
I hvert fald mener fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, at arbejdslivet givetvis vil undergå en stor forandring i løbet af de næste 20-30 år:  
Meget arbejde vil bestå i innovation og udvikling i midlertidige projekter og vil ikke kræve, at vi møder ind på et kontor hver dag fra 8 til 16. Vi ordner det virtuelt og mødes kun fysisk engang imellem. Derfor er vi ikke længere på samme måde tvunget til at bosætte os i nærheden af vores arbejdsplads. Vi kan i princippet bosætte os i hvilken som helst lille by og mødes med vore kollegaer fra den anden ende af landet eller side af kloden i det virtuelle rum 24/7,” skrev hun i en kronik i dknyt i 2014.  
Hvis ellers der kommer velfungerende bredbåndsforbindelser i yderområderne, vil det altså kunne betyde, at flere får mulighed for at vælge byerne fra og rykke ud til en dagligdag i rolige og naturskønne omgivelser.  


Kilder: ‘Livskvaliteten i danske landdistrikter’, 1990-2008, Syddansk Universitet 2012
Adgangen til offentlige serviceydelser på landet anno 2011 - Hvor tilfredse er borgerne med den, og har den en indvirkning på boligpriserne og borgernes trivsel?, Center for Landdistriktsforskning, 2013.
KL’s nyhedsbrev Momentum 2013.
‘Ender det hele i udkanten’, Anne-Marie Dahl, kronik i dknyt, 2014.

 

Mange vil allerhelst bo på landet

Kun fem procent bor i dag i et område, som de selv betegner som ”ude på landet”, men hele 14 procent – næsten tre gange så mange – siger, at de allerhelst vil bo ude på landet.

Samtidig er storbyerne ikke så tillokkende. 37 procent siger, at de bor i en storby i dag, mens kun 32 procent helst vil bo i en storby.

Der er et stort potientale for at skaffe flere tilflyttere til de landdistrikter, som i de seneste år ofte er blevet omtalt med negative udtryk som ”udkantsdanmark” og i forbindelse med socialt og økonomisk forfald, vurderer flere forskere. 


Kilde: KL Momentum, 2013

Spørgsmål til teksten

Hvor er man lykkeligst? På landet eller i byen?

Hvor er man mest lykkelig?

"På landet. Der er fred og ro. I byen er der larm og alt for meget trafik."

Sofie, 16 år

"Store byer, fordi det er rart at være tæt på alting."
Line, 15 år

"På landet! Her er dejligt og roligt. Udover de mange mejetærskere i høstsæsonen. Du får motion, når du skal cykle langt for at komme til nærmeste by."
Isabella, 16 år

"Begge steder. På landet kan man få fred og ro. I store byer sker der altid noget."
Sofie, 15 år

"I storbyer, fordi jeg selv kommer fra Århus, og min far stadig bor der." 
Rona, 15 år