Kampen mellem følelser og fornuft

Det foregår en kamp mellem følelser og fornuft, når unge skal beslutte, om de vil flytte tilbage til deres hjemegn efter endt uddannelse, viser en undersøgelse. Selv om de har lyst til at flytte tilbage, er de bange for ikke at kunne få job.

Mange unge oplever en indre kamp mellem deres følelser og fornuft, når de skal beslutte sig for, om de vil bo i de større byer eller flytte tilbage til det lokalområde, hvor de er vokset op. Det viser en undersøgelse blandt unge fra Lemvig, der er en af landets 16 yderkommuner.
Mange unge fra Lemvig føler sig stærkt knyttet til deres hjemegn og har lyst til at flytte tilbage som voksne. Det skyldes de familiemæssige relationer, men også at naturen, lokalsamfundet og den trygge barndom ligger dybt i dem – sammen med et ønske om, at deres egne børn engang skal opleve den samme gode, trygge barndom i et lokalsamfund, hvor alle kender og hjælper hinanden.
Men på den anden side siger deres fornuft dem, at der er færre muligheder, hvad angår job, uddannelse og kulturelle aktiviteter på deres fødeegn, end der er i de større byer, ligesom der kan være langt til sygehuse og andre offentlige serviceydelser. Og det er altsammen med til at afholde mange fra at flytte tilbage, selvom de måske egentlig har lyst til det.  

Hver syvende flytter tilbage 
På landsplan er der stor forskel på, hvor mange unge der vælger at flytte tilbage til den kommune, de kom fra, når de er færdige med deres uddannelse. To ud af tre fraflytter deres kommune for at uddanne sig eller arbejde. Af dem bor cirka hver syvende igen i den kommune, de kom fra, når de er i begyndelsen af 30'erne. Det svarer til, at over 14 pct. flytter tilbage. 
Andelen af tilbageflyttere er størst i et bælte ned gennem Midtjylland og i kommuner omkring Odense samt i Kalundborg og Stevns kommuner. Der også mange, der flytter tilbage til den kommune, de kom fra, i og omkring København. Og mange, der flytter ud af København til en nabokommune, som geografisk ligger tæt på den kommunen, de oprindeligt kom fra. For de små ø-kommuner ses det modsatte billede; hvis man en gang er flyttet væk, så er det relativt usandsynligt, at man kommer tilbage. 

Kilder: Analyserapport 'Danmark i forandring - udvikling i lokal balance', KL 2014, '
Mellem følelser og fornuft – til- og fraflyttere i Lemvig Kommune med fokus på unge fraflyttere'.

 

Indsatser mod fraflytning

Fem områder, hvor kommunen kan gøre en indsats for at modvirke fraflytningen:

1) Markedsføring af en landlig livsstil
2) Skabelse af job
3) Give tilflyttere en tilknytning til kommunen
4) Gode udfoldelsesmuligheder
5) Inklusion og lige behandling af borgerne.


Kilde: 'Mellem følelser og fornuft – til- og fraflyttere i Lemvig Kommune med fokus på unge fraflyttere.'

Spørgsmål til teksten

Mange unge, der kommer fra landet, er splittede mellem fornuft og følelser, når de skal beslutte, om de vil flytte tilbage til deres hjemegn efter at have taget en uddannelse. Hvorfor er de splittede?

Flere ledige unge på landet

I yderområderne er der generelt flere unge, som ikke er i gang med en uddannelse eller er job. Med den økonomiske krise er tendensen blevet tydeligere, idet yderområderne er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed. 


Kilde: Center for Ungdomsforskning

"Mange unge fra Lemvig føler sig stærkt knyttet til deres hjemegn og har lyst til at flytte tilbage som voksne."