Vi bliver flere og flere danskere – men ikke på landet

Vi bliver flere og flere danskere, men de kommer til at bo i landets største kommuner, som dermed får flere borgere, mens befolkningstallet falder i hele 35 af landets kommuner, blandt andet Lolland og Læsø.

Om ti år vil der være cirka 250.000 flere danskere end i dag. Det er dog langt fra alle kommuner, der kan forvente at få glæde af det stigende befolkningstal, for vi kommer til at rykke sammen i København og landets andre store byer.
Man forventer, at Københavns kommune om ti år er vokset med 19 procent og Frederiksberg kommune med 12 procent flere indbyggere. Også landets andre storbykommuner og kommunerne omkring København kan forvente stor tilvækst. Det skyldes blandt andet, at der i storbyerne bor forholdsvis mange unge, der jo føder børn og har lav dødelighed. Men også at mange flytter ind til storbykommunerne fra landets øvrige kommuner og fra udlandet. 

Landkommuner med færre borgere
Mens der bliver endnu mere liv i storbyerne, sker det modsatte i 35 af landets kommuner, som om ti år vil være befolket af færre indbyggere end i dag. På Læsø vil befolkningstallet for eksempel falde med 12 procent, på Bornholm med 9 procent, mens Lolland vil have 10 procent færre indbyggere i 2025.
Det er en udvikling, som kommunens borgmester ikke er begejstret for:
“Jeg vil ikke bare acceptere udviklingen. Vi satser for eksempel på grøn energi for at skabe og tiltrække arbejdspladser. Det er ikke en naturlov, at vi skal miste indbyggere. For 100 år siden var Nakskov den hurtigst voksende by i Danmark, så vi kan ikke bare fremskrive forholdene med en lineal,” siger Holger Schou Rasmussen i en artikel til Politiken.

Flere ældre, færre unge
Når vi kigger frem i tiden, ser vi også flere ældre i gadebilledet. Om 25 år vil landet bestå af næsten en halv million flere borgere over 65 år end i dag, og der vil være mere end dobbelt så mange på over 80 år. Der vil derimod være 9 procent færre i 50-64 års alderen, mens antallet af 18-29-årige forventes at falde med 6 procent om 25 år.
Befolkningen vil også bestå af en større andel af indvandrere og specielt deres efterkommere i fremtiden. I 2040 vil indvandrere og efterkommere udgøre mere end 20 procent af befolkningen i aldersgruppen 22-58 år.

Kilder: Politiken og Danmarks Statistik

Unge i København – gamle på Læsø

Siden 1980 er Københavns kommune gået fra at have den ældste befolkning i landet til i 2013 at have den yngste befolkning, mens det er gået den modsatte vej for Læsø. Mens gennemsnitsalderen i København faldt med 7,5 år i perioden, steg gennemsnitsalderen på Læsø med 14,2 år. 

Den ældste befolkning findes i Ø-kommunerne (Bornholm, Læsø, Ærø, Samsø, Langeland og Fanø) sammen med Lolland, Odsherred, Guldborgsund, Hørsholm og Vordingborg, når man kigger på gennemsnitsalderen.

Den yngste befolkning findes i storbykommunerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Men også Ishøj, Albertslund, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Gladsaxe og Egedal kommuner har en relativ lav gennemsnitsalder.


Kilde: Befolkningsudvikling og demografi, KL, 2014'  
Se rapporten her

Spørgsmål til teksten

Om ti år vil der være cirka 250.000 flere danskere end i dag. Hvor kommer de til at bo - på landet eller i byerne? Hvor bor der flest ældre mennesker - i byerne eller på landet? 

Flere indvandrere og efterkommere

Andelen af indvandrere og specielt deres efterkommere vil stige i fremtiden. Hvor indvandrere og deres efterkommere i dag udgør henholdsvis 2,8 og 8,9 pct. af befolkningen, vil de om 25 år udgøre henholdsvis 5,1 og 11,5 pct. 


Kilde: 'Danmarks Statistik'

"Det er ikke en naturlov, at vi skal miste indbyggere. For 100 år siden var Nakskov den hurtigst voksende by i Danmark."

Holger Schou Rasmussen, borgmester, Lolland Kommune