Fra land til by

Flere og flere borgere flytter fra land til by. Det skyldes blandt andet, at man samler arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i de store byer, og at mange produktionsvirksomheder rykker til udlandet. Det er en udvikling, som har stået på længe, og som ser ud til at fortsætte. Man kan ikke sige noget om, hvor det er bedst at bo, men sikkert er det, at Danmarkskortet afslører store uligheder.

Bevægelsen fra land til by har stået på længe

Vandringen fra land til by har stået på, lige siden maskinerne i 1800-tallet begyndte at overtage de hårdeste arbejdsopgaver og dermed gav mulighed for helt nye erhverv. I dag bor kun 12 procent af danskerne i landområder.

Flere danskere om ti år - men ikke på landet

Vi bliver flere og flere danskere, men de kommer til at bo i landets største kommuner, som dermed får flere borgere, mens befolkningstallet falder i hele 35 af landets kommuner, blandt andet Lolland og Læsø.

Transporttiden tager næsten al fritiden

Før kunne hun cykle til arbejde. Nu sniger den daglige transporttid sig let op på fire timer, efter Ina Andersens arbejdsplads er flyttet fra Falster til København, fordi man centraliserede arbejdsopgaverne der.

Globaliseringen betyder tab af arbejdspladser

Med globaliseringen flytter mange arbejdspladser til udlandet. Det gælder især for industrivirksomhederne, som typisk er placeret uden for de større byer. Det skaber større arbejdsløshed i mange lokalsamfund.

Danmarkskortet afslører store uligheder

Danmark er et lille land, men alligevel er der store forskelle på økonomiske og sociale forhold, alt efter hvor i landet man bor. På Sjælland finder man både de bedst og de dårligst placerede kommuner.

Robin Hood-modellen sikrer ensartede forhold

Robin Hood tog fra de rige og gav til de fattige. Derfor har han givet navn til den såkaldte udligningsordning mellem kommunerne, som sikrer borgerne i forskellige kommuner nogenlunde ens leveforhold.