Udlændinge skaber liv

Udlændinge er med til at skabe liv på landet og holde befolkningstallet oppe, og så gavner de kommunernes økonomi. Frivillige kræfter over hele landet arbejder for at få indvandrerne til at føle sig velkomne. I provinsen er de bedst til at integrere dem i lokalsamfundet.

Indvandrere skaber liv i landdistrikterne

Landdistrikterne mister befolkning, og det truer kommunernes økonomi og udviklingen i landområderne. Men mange indvandrere kommer til, hvilket skaber liv og forhindrer et faldende befolkningstal.

Østeuropæere gavner kommunernes økonomi

Borgere fra Østeuropa bidrager mere til statskassen end danskerne selv. For ofte har de allerede en uddannelse eller specifikke kompetencer, når de kommer til landet, og får arbejde og betaler skat.

Udlændinge skaber nye arbejdspladser

Hvad betyder tilgangen af indvandrere egentlig for landdistrikterne? Her kommer fem bud fra rapporten ‘Mangfoldighed på landet’, som fremhæver styrkerne ved den stigende indvandring.

Frivillige stor betydning for integrationen

I mange landdistrikter arbejder store dele af lokalbefolkningen frivilligt for at få udlændinge til at føle sig velkomne – og blive boende. De laver blandt andet sociale arrangementer og hjælper udlændinge med at lære dansk.

Provinsen er bedst til at integrere indvandrere

De mindre samfund er bedre til at håndtere den udfordring, det er at integrere folk med en anden kultur, blandt andet fordi folk i provinsen kender hinanden bedre. Det mener Kaare Dybvad, forfatter til bogen ‘Udkantsmyten’.

En negativ tone i udlændingedebatten

Den negative debat om udlændinge, der kommer til landet, skader Danmark. For vi kan ikke undvære udlændinge, hvis landet skal hænge sammen. Det mener en række fremtrædende erhvervsfolk. Politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti afviser kritikken.