Debatspørgsmål/opgaver

1) Har I fordomme om unge fra andre dele af landet, og hvilke fordomme er der tale om?