Debatspørgsmål/opgaver

1) Sæt jer sammen i grupper og diskuter følgende:

Til jer der bor på landet:

 • Hvad er I glade for ved at bo i det område, I bor i?
 • Er der noget, I ikke er glade for ved det område, I bor i?
 • Vil I gerne blive boende, eller vil I gerne flytte væk?
 • Hvis I gerne vil flytte væk: Hvad skulle der til, hvis I skulle have lyst til at blive boende? Eller have lyst til at flytte tilbage?
 • Hvad tror I, der kunne være af fordele ved at bo i byen?
 • Hvad tror du, der kunne være af ulemper ved at bo i byen?
 • Hvad skulle der til for, at du kunne få lyst til at flytte til byen?

Til jer der bor i byen:

 • Hvad er I glade for ved at bo i det område, I bor i?
 • Er der noget, I ikke er glade for ved det område, I bor i?
 • Vil I gerne blive boende, eller vil I gerne flytte væk?
 • Kunne du forestille dig at flytte på landet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad tror du, der kunne være af fordele ved at bo på landet?
 • Hvad tror du, der kunne være af ulemper ved at bo på landet?
 • Hvad skulle der til for, at du kunne få lyst til at flytte på landet?

2) Skriv et debatindlæg eller en række anbefalinger til kommunerne med forslag til, hvad der kunne gøre jeres område mere attraktivt for unge.  

3) Hold en tale, hvor du sælger din by over for klassen. Talen fremlægges/holdes for resten af klassen. Læs om, hvordan du kan bygge talen op i linket til venstre. 

4) Skriv dit eget digt/lyrik/sang om det område, du bor i.

5) Lav en fotoreportage, hvor du tager billeder af dit nærområde. Udvælg de bedste og lav en kort beskrivelse af, hvad du vil vise med billederne.

Sådan skriver du et debat- indlæg

1) Påstand: Her beskriver du kort, hvad dit vigtigste budskab med debatindlægget er.

2) Begrundelse: Her argumenterer du for, hvorfor din påstand er rigtig. Og evt. også for, hvorfor andre - der mener noget andet - tager fejl.

3) Eksempel: Her kommer du med et eller flere eksempler, der understøtter din påstand.

4) Konklusion: Her konkluderer du på de argumenter, du tidligere er kommet med. Og du gentager påstanden eller budskabet og opfordrer til en bestemt handlen fra dem, som du mener skal gøre noget bestemt.