Debatspørgsmål/opgaver

1) Diskuter hvad man kan gøre i dit område for at gøre det mere attraktivt for borgerne at blive boende eller for folk at flytte til.  

2) Skriv en kronik eller lav en række anbefalinger til jeres kommune.  

Sådan opbygger du en kronik

1) En kronik starter ofte med at præsentere et problem som en påstand eller med at beskrive et forhold eller en konkret oplevelse.
2) Derefter sættes forskellige opfattelser op over for hinanden.
3) Afslutningen på kronikken er ofte åben og spørgende eller en invitation til se på sagen i et større perspektiv. Kort sagt: En afslutning, som læseren kan tænke videre over.