Til læreren

’Ung på landet’ er udviklet til samfundsfags- og danskundervisningen i udskolingen.

Websitet sætter fokus på de problemstillinger, det skaber, når landdistrikterne affolkes, fordi flere og flere bosætter sig i byerne, men også på de udviklingsmuligheder, der findes i landdistrikterne.

Materialet lægger op til, at eleverne reflekterer over styrker og svagheder ved det område, de selv bor i – hvad enten det er på landet eller i byen – samt kommer med forslag til, hvordan området kan gøres mere attraktivt for både dem selv og tilflyttere. 

Temaer 

Websitet er delt op i nedenstående seks temaer. Under hvert tema er der debatspørgsmål eller opgaver til henholdsvis dansk- og samfundsfagsundervisningen. 

1) Fra land til by
Om befolkningsforskydningerne og affolkningen af landdistrikterne. Temaet sætter fokus på, hvilken rolle især globaliseringen samt centraliseringen af offentlige arbejdspladser har spillet for landdistrikterne.

2) Konsekvenser af affolkningen
Temaet har især fokus på, hvordan en stigende gennemsnitsalder og en tilflytning af ressourcesvage borgere til landområderne skaber en skævhed, hvor de rige og veluddannede primært findes i byerne.

3) Udviklingsmuligheder
Temaet har fokus på, hvad landdistrikterne kan gøre for at fastholde deres borgere og tiltrække nye. Hvad viser forskningen, og hvilke konkrete eksempler har været succesfulde?

4) Unges liv på landet
Temaet indeholder en række interviews med unge i landdistrikterne og viser mulighederne og barriererne ved at bo på landet, bl.a. unge der ønsker at blive, men er nødt til at flytte, hvis de vil have en uddannelse.

5) Fordomme
Temaet fordomme om livet på landet og i byen til debat og lægger op til, at I deltager i en fordomsstafet.

6) Indvandrere skaber liv
Temaet sætter fokus på, hvordan tilflytning af indvandrere fra Europa og resten af verden skaber liv på landet.