Debatspørgsmål / elevopgaver

1) Diskuter hvad man kan gøre for at vende udviklingen og få flere til at blive boende på landet/flytte på landet.

2) Diskuter om man nødvendigvis skal holde liv i alle landsbyerne/landdistrikterne?